Cảnh báo lừa đảo
Họ và tên:
Chí Phèo
Số điện thoại:
0766739553
Số tài khoản
9766739553
Ngân hàng
Vietcombank
Ảnh chụp bằng chứng
Mô tả hình thức
Scam
Người tố cáo
Họ và tên:
Việt Phúc
Liên hệ:
05598*****
TỐ CÁO CHECK UY TÍN
// CSS